Engagera dig i Timesheet!

Hej, och tack för visat intresse!

Timesheet översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Timesheet till svenska har för närvarande 1027 strängar för översättning och är 72.6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Timesheet måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.